Fashion Week Istanbul DESIGNER REGISTER

Değerli Tasarımcılarımız,

13-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Fashion Week Istanbul başvuru kriterleri ve katılım koşulları bilgilerinize sunulmaktadır.

Başvurular yeni websitemiz fashionweek.istanbul’a 22.01.2021 tarihinden itibaren yapılabilecektir. Aşağıda istenen bilgiler başvuru esnasında başvuru formunda doldurulacaktır.

Son başvuru tarihi 29.01.2021’dir.

01.02.2021(moodboard vb.) ve 11.02.2021(prodüksiyon detay vb.) tarihlerine kadar [email protected] adresine gelmesi gereken bilgiler ise aşağıda belirtilmiştir.

03.02.2021 tarihinde FWI Değerlendirme Kurulu değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecektir.


FWI 2021 13-16 Nisan Tasarımcı Katılımcı Koşulları

Season Free (seasonless) ve Gender Free olarak gerçekleştirilecektir.
Koleksiyonlarınızın 08.03.2021 tarihi itibariyle dijital sunum çekimlerinin bitmiş olması gerekmektedir. Moda filmi ya da defile videosunun maksimum 7dk.’yı geçmemesi gerekmektedir. (Sosyal medya - IG, FB, Twitter) kısa versiyonları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.)
Katılacak tasarımcıların lookbook ve linesheetlerinin 08.03.2021 tarihi itibariyle hazır olması gerekmektedir.
Tüm katılımcıların koleksiyonu minimum 18, maksimum 25 look ile sınırlandırılmıştır.


FWI’ye daha önce katılım sağlamış olan tasarımcıların:

Marka tescil belgesi
Şirket bilgileri (şirket ünvanı, adres, telefon, vergi dairesi)
Resmi sosyal medya ve/veya websitesi
Koleksiyon moodboardları full koleksiyon çizimi, kumaş, aksesuar seçimleri ile birlikte (01.02.2021 tarihine kadar [email protected] e-mail adresine)
Sezon ve koleksiyon (unisex, kadın, erkek, kadın/erkek)
PR şirketi ya da inhouse PR ekibi
5 yıllık yurtdışı satış stratejisi
Son 3 yıllık ihracat rakamı
İHKİB’e üyelik (İstanbul dışı ise bağlı olduğu bölgenin İhracatçılar Birliği’ne)

bilgilerinin iletilmesi gerekmektedir.

FWI’ye ilk defa katılacak olan tasarımcıların:

Marka tescil belgesi
Şirket bilgileri (şirket ünvanı, adres, telefon, vergi dairesi)
Resmi sosyal medya ve/veya websitesi
Marka satış noktaları (yurtiçi ve yurtdışı)
En 2 sezon koleksiyon hazırlamış olması
PR şirketi ya da inhouse PR ekibi
Koleksiyon moodboardları full koleksiyon çizimi, kumaş, aksesuar seçimleri ve min. 3 parça dikilmiş ürün ile 01.02.2021 tarihine kadar İTKİB Genel Sekreterliği, Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:5; Yenibosna/İstanbul gönderilmelidir.
5 yıllık yurtdışı satış stratejisi
İHKİB’e üyelik (İstanbul dışı ise bağlı olduğu bölgenin İhracatçılar Birliği’ne)

bilgilerinin iletilmesi gerekmektedir.DİJİTAL SHOWROOM KATILIM ŞARTLARI

Dünyanın en büyük ve en önemli satış platformlarında yer almak isteyen tasarımcıların aşağıda yer alan kriterleri eksiksiz sağlamaları gerekmektedir. Başvuran tasarımcılar değerlendirmeye tabi tutularak bu platformlarda yer alabilecektir. 

Sadece FWI’de yer alan tasarımcılar dijital sohwroom’a katılım hakkına sahiptir. Dijital showroom üyeliği 6 aydır.
Dijital showroom katılım taahhütnamesi
Dış ticaret gerçekleştirilen ülkeler
İhracat departman bilgileri (ihracat sorumlusu vb.)
Bağlı oldukları ilin Sanayi Odaları ya da Ticaret Odalarından alınmış kapasite raporu ya da üretim tesisi ile yapılmış sözleşme (en az 6 aylık)


---


FWI’ye katılacak tüm tasarımcılarımız için değerlendirme toplantısı 03.02.2021 tarihinde düzenlenecek olup, kriterlere uygun şekilde sunumlarını hazır etmeleri gerekmektedir.

Mart 2021 tüm prodüksiyon sorumluluğu (moda filmi, defile videosu, lookbook ve linesheet çekimleri) tasarımcılara ait olup söz konusu prodüksiyon belli bir oranda desteklenecektir. Katılım onayı alan tasarımcıların prodüksiyon sürecine ilişkin projelerinin (moodboard, çalışılacak ekip vb.) [email protected] e-mail adresine 11.02.2021  tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir. (Destek oranı 03.02.2021 FWI Değerlendirme Kurulu değerlendirmesi sonrası açıklanacaktır.)

Paylaştığımız bu başvuru metninin FWI organizasyonuna katılımınızın garanti olduğu anlamına gelmediğini lütfen dikkate alınız.

Fashion Week Istanbul Değerlendirme Kurulu tasarımcı başvuru kriterlerine göre değerlendirmelerini gerçekleştirecektir.

Başvuru sahiplerinden nihai bir karara varmak için başvuru ile birlikte değerlendirilecek olan ek destekleyici bilgiler sunmaları istenebilir. 

Gelinlik, çocuk giyim, iç giyim koleksiyonları kapsamda değildir.

Sevgilerimizle,

FWI Ekibi
Dear Designers,

The application criteria and participation terms for Fashion Week planned to be held between the dates of 13-16 April 2021 are presented to your information.

The applications can be made on our new website “fashionweek.istanbul” starting the date of 22.01.2021. The information requested below should be provided on the application form.

The deadline for the application is 29.01.2021.

The information to be submitted to the address of [email protected] until the date of 01.02.2021 (moodboard, etc.) and 11.02.2021 (production details, etc.) are as follows.

FWI Evaluation Board evaluation meetings will be held on 03.02.2021.


FWI 2021 - 13-16 April Designer Application Criteria

Digital presentation shootings of your collections should be completed until the date of 08.03.2021. The fashion movie or fashion show video should not exceed a maximum of 7 minutes. (Social media - IG, FB, Twitter) should be submitted with short versions.)
The lookbook and linesheets of the participant designers should be ready starting the date of 08.03.2021.
The collections of all participants are limited to minimum 18 and maximum 25 looks.


The designers who participated in FWI before should provide:

The brand registration document,
Company information (company title, address, phone, tax office)
Official social media accounts and / or websites
Collection moodboards full collection drawings, fabric, accessories preferences (to the address of “[email protected] until the date of 01.02.2021))
with the details of Season and collection (unisex, female, male, female/male)
PR company or inhouse PR team,
5-year long international sales strategy
The latest 3-year long export rates.
Membership to IHKIB (if registered out of Istanbul, the Exporter’s Association of the related region)

information must be submitted.

The designers who will participate in FWI for the first time should provide:

The brand registration document,
Company information (company title, address, phone, tax office)
Official social media accounts and / or websites
Brand sales points (domestic and abroad)
Minimum 2-season collection preparations
PR company or inhouse PR team,
Collection moodboards full collection drawings, fabric, accessories preferences and min. 3 pieces of stitched products to the address of İTKİB General Secretariat , Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:5; Yenibosna/İstanbul until the date of 01.02.2021.
5-year long international sales strategy
Membership to IHKIB (if registered out of Istanbul, the Exporter’s Association of the related region)

information must be submitted.Dijital Showroom Participation Terms

The designers who would like to take their seats in the world’s biggest and most important sales platforms should meet the following criteria fully and completely. The applicant designers will be subject to an evaluation to participate in the platforms. 

Only the designers who are the FWI participants have the right to participate in the digital showroom. The duration for digital showroom membership is 6 months.
Dijital Showroom Participation Undertaking
Countries of Foreign Trade
Export department information (export manager, etc.)
Capacity report or contract made with the production facility (with minimum 6 month-term) received from the related Chamber of Industry or Chamber of Commerce


---


Evaluation meeting for all FWI participant designers will be held on 03.02.2021, and they should prepare their presentations in compliance with the criteria.

The entire production responsibility for March 2021 (fashion movie, show video, lookbook and linesheet shootings) belongs to the designers and the said production will be supported in a particular level. The designers who get the participation approval should submit the projects for the production process (moodboard, the team, etc.) to the email address of [email protected] until the date of 11.02.2021. (The support rate will be announced after the evaluation of the FWI Evaluation Board on 03.02.2021.)

Please pay attention that this application text that we have shared does not constitute any guarantee for your FWI organization participation.

Fashion Week Istanbul Evaluation Board will conduct the evaluations in accordance with the designer application criteria.

Applicants might be requested to provide additional supplementary information together with their applications to reach a final decision. 

Wedding dress, children's wear, underwear collections are not included.

Best regards,

FWI Team